Henvisning - CBCT



Obels Gaard
Vestergade 2
1456 København K
+45 33 15 48 99
www.klinikkenvestergade.dk
info@klinikkenvestergade.dk
Navn (*)
Cpr.nr (*)
Adresse (*)
Telefon (*)
Evt. e-mail
Diagnose
Kliniske oplysninger og indikation - kræves af sundhedsstyrelsen. (*)
Tilsvarende røntgenundersøgelse evt. dato - kræves af sundhedsstyrelsen. (*)
Cone Beam CT - Lille feltCone Beam CT - Enkelt kæbeCone Beam CT - Fuld kæbe


Optagelse med beskrivelse fremsendes på USB stik med Romexis viewer.


Henvisers navn (*)
Henvisers e-mail (*)
Henvisers adresse (*)