Kirurgisk Tandfjernelse

Det er ikke altid muligt at trække en håbløs tand ud, hvorfor kirurgisk fjernelse kan være nødvendigt.

Hvis en tand er for syg og bør fjernes, er det ikke altid muligt at blot at trække den ud. Det kunne f. eks være hvis tandkronen er knækket, tanden har krogede rødder, eller man fejler noget, der hindrer normal heling efter tandudtrækning. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at operere tanden ud. 

Kirurgisk tandfjernelse er smertefrit, foregår i lokalbedøvelse og omfatter typisk at tanden deles i mindre stykker hvilket skåner kæben. Oftest syes tandkødet til sidst og der benyttes altid en selvopløselig tråd, hvilket betyder at man ikke skal tilbage for at få stingene fjernet.

Efter operationen

Der bør opretholdes en kold og blød kost efter operationen og resten af dagen. Dagen efter kan der indtages en normal kost igen. Er man blevet syet, forvinder trådene efter 2-3 uger. Såret renholdes med klorhexidin 0,1% mundskyl den første uge, et minut om morgen og om aftenen, 30 min. forskudt fra tandbørstning. Der må ikke børstes i det opererede område i denne uge.  

Der er sjældent store smerter efter kirurgisk fjernelse af en almindelig tand. Det er dog vigtigt, at man tager den smertestillende medicin, som kæbekirurgen ordinerer, da smerterne efter operationen vil tage til over de første 2-3 dage og kan være sværere at dække, hvis man stopper for tidligt med smertestillende medicin. 

Hvis man får feber, hævelse eller smerte efter, at generne efter operation har været ophørt, skal man kontakte klinikken, da der kan være tale om en infektion.

Særligt for patienter i antiresorptiv medicin

Hvis man har modtaget antiresorptiv medicin (Alendronat, Zoledronsyre, ibandronatsyre, risendronat, denusomab o. l.), pga. knogleskørhed eller som forebyggende cancerbehandling, i 4 år eller længere, har man øget risiko for at danne død kæbeknogle efter tandfjernelse. I dette tilfælde bør tanden fjernes af en specialtandlæge i Tand,- Mund- og Kæbekirurgi i privat praksis. Får man medicinen som led i aktiv cancerbehandling, bør tandfjernelsen foregå på en kæbekirurgisk hospitaltsafdeling i offentligt regi.

Den øgede risiko for kæbenekrose er stadig til stede, selvom man har ophørt den antiresorptive behandling flere år forinden, da de fleste typer af antiresorptiv medicin bliver i knoglerne længe efter ophørt behandling. 

Behandlingen er som beskrevet ovenfor og der skal derudover anvendes antibiotika i c.a en uge efter behandlingen, samt foretages to eller flere kontroller af helingen. For yderligere information se link: https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318636