Retrograd rodbehandling

Retrograd rodbehandling omfatter fjernelse, rensning, og forsegling af en eller flere rodspidser, der ikke har responderet på almindelig rodbehandling

Ca. 6-15% af alle almindelige rodbehandlinger resulterer i manglende heling omkring rodspidsen [1], hvilket betyder at tanden stadig er syg og kræver behandling for at infektionen ikke udvikler sig yderligere. Oftest er tanden uden smerter, da det meste af nerven, og dermed tandens evne til at mærke smerte, blev fjernet ved rodbehandlingen. Hvis det ikke er muligt at forbedre den oprindelige rodbehandling kan man overveje retrograd rodbehandling.

Hvorfor opstår infektionen?

Årsagen til den vedvarende infektion, er oftest et veludviklet rodnet, i den yderste tredjedel af tandens rod. Dette rodnet kan bedst beskrives som et finmasket net og det er den del af tanden, som fjernes ved retrograd rodbehandling. Herefter renses roden med et særligt ultralydsapparat, der oftest opleves som en almindelig tandrensning. Slutteligt fyldes rodspidsen med en lille cementfyldning og tandkødet syes på plads henover med en selvopløselig tråd.

Andre forhold kan dog også forårsage vedvarende rodspidsbetændelse, som f. eks to nervekanaler i samme rod, en knækket rodfil eller for korte rodfyldninger. Disse tilstande kan også behandles med retrograd rodbehandling.

Kan tanden altid reddes?

Tanden kan desværre ikke reddes, hvis den viser sig at være knækket, rodspidsbetændelsen er for stor eller der er omfattende parodontitis omkring tanden. I så fald bør man fjerne tanden, i stedet for at forsøge med retrograd rodbehandling.

Prognose for retrograd rodbehandling

Hvis rodspidsbetændelsen er det eneste tanden fejler, så har retrograd rodbehandling en succesrate på ca. 90 % af tilfældene [2],[3] hvilket gør det til en meget forudsigelig og sikker behandling. 

Det er vigtigt at man som patient er afklaret med, at tanden i yderste tilfælde kan blive nødvendig at fjerne, hvis nogen af de ovenstående sygdomstegn er til stede. Vi undersøger altid tanden for netop disse sygdomstegn inden behandlingsstart. 

Efter operationen

Der bør indtages en kold og blød kost efter operationen og resten af dagen. Dagen efter kan der indtages normal mad igen.  Behandlingen opleves af de fleste patienter som bemærkelsesværdig smertefri, både under og efter operationen. Det er vigtigt at man tager smertestillende medicin som ordineret, da evt. smerter efter operationen kan tage til de første 2-3 dage og være svære at dække, hvis man ikke tager de smertestillende på forebyggende vis.  Hvis man får feber, eller hævelsen og smerten vender tilbage efter at være forsvundet, skal man kontakte klinikken, da der kan være tale om en infektion. Stingene er selvopløselige og forsvinder efter ca. 2-3 uger. Den første uge efter operationen skal der skylles med klorhexidin 0,1%  et minut om morgen og aftenen, 30 min. forskudt fra tandbørstning. Der må ikke børstes i det opererede område den første uge, men meget gerne i resten af munden. Seks måneder efter tages et kontrolrøntgenbillede, for at se om rodspidsbetændelse en væk. Dette tages ved egen tandlæge.

[1] (Karamifar K, Tondari A, Saghiri MA. Endodontic Periapical Lesion: An Overview on the Etiology, Diagnosis and Current Treatment Modalities. Eur Endod J 2020; 2: 54-67

[2] von Arx T, Jensen SS, Hänni S. Clinical and radiographic assessment of various predictors for healing outcome 1 year after periapical surgery. J Endod 2007; 33: 123-8.

[3] Yazdi PM, Schou S, Jensen SS, Stoltze K, Kenrad B, Sewerin I. Dentine-bonded resin composite (Retroplast) for root-end filling: a prospective clinical and radiographic study with a mean follow-up period of 8 years. Int Endod J 2007; 40: 493-503.