Knogleopbygning

Der er ikke altid tilstrækkelig mængde kæbeknogle til at kunne bære et tandimplantat.

Der bør være 2 mm knogle omkring hele implantatet, samt være knogle nok til at rumme en implantatlængde på mindst 8 mm. Hvis den naturlige knogleheling efter tandfjernelsen ikke giver tilstrækkelig knoglevolumen til at opfylde disse pladskrav, er der behov for at genopbygge knoglen.

Til knogleopbygning benyttes knogle udvundet fra dyr, typisk køer, samt knogle fra patienten selv. Donorknoglen fungerer som ”filler” og knoglen fra patienten selv, er med til at igangsætte nyvækst af knoglen lokalt, der hvor implantatet skal sidde.

Hvor lang er helingsprocessen?

Knogleopbygningen foretages, om muligt, samtidig med implantatindsættelsen, men i tilfældet af større opbygninger, kan det være nødvendigt at foretage opbygningen separat inden implantatindsættelsen. I sådanne tilfælde kræves der typisk 6-9 måneder helingstid alt afhængigt af opbygningens størrelse. Herefter kan implantatet indsættes og kronen monteres efter 3-6 måneder helingstid.

Efter operationen

De fleste oplever en betydelig hævelse og smerte efter knogleopbygning, der tager til i løbet af de første 2-3 dage. Der er dog en stor variation af disse gener og man skal ikke blive nervøs hvis man oplever ubehag fra det opererede område i op til 2 uger efter.

Der bør indtages en kold og blød kost efter operationen og resten af dagen. Dagen efter kan der indtages normal mad igen.

Det er vigtigt at man tager smertestillende medicin som ordineret af kæbekirurgen, da smerterne efter operationen tager til de første 2-3 dage og kan være svære at dække, hvis man ikke tager smertestillende på forebyggende vis.

Der skal skylles den første uge med klorhexidin 0,1%  et minut om morgen og aftenen, 30 min. forskudt fra tandbørstning. Der må ikke børstes i det opererede område i denne periode. Stingene er selvopløselige og sidder der i 5-6 uger inden de forsvinder. Vi fjerner oftest disse tråde efter 14 dage, i forbindelse med første kontrolbesøg efter operationen.

Der anvendes ofte antibiotika ugen efter knogleopbygning, til forebyggelse af infektion i det opererede område.