Mikroskopvejledt Rodbehandling

Der kan være forskellige årsager til at en tand skal rodbehandles. Blandt de hyppigste årsager er skader på tandens nerve som følge af et dybt hul, eller fordi bakterier har fået adgang til rodkanalerne og medført betændelse ved rodspidserne.

I nogle tilfælde kan det være svært at rodbehandle en tand. Det kan f.eks. skyldes at rødderne bøjer kraftigt eller deler sig, at der er én eller flere ekstra rodkanaler eller fordi rodkanalerne, helt naturligt, kalker til med alderen. 

Disse komplicerende forhold kan oftest overkommes hvis tandlægen er specialistuddannet indenfor dette fagområde og har det rette specialudstyr til rådighed. Her spiller 3D-skanning af tanden og brug af operationsmikroskop en essentiel rolle. Sidstnævnte giver mulighed for at forstørre op til 40x og gør det dermed langt lettere at orientere sig i tanden, finde og behandle rodkanalerne og undgå fejl, der kan skade tanden.

Rodbehandlinger er desværre den type tandbehandling hvor der oftest sker behandlingsrelaterede skader. Det kan være i form af knækkede rodkanalinstrumenter eller at man i et forsøg på at finde rodkanalerne kommer til at bore det forkerte sted og ud gennem tanden, ud i knoglen. Diagnostik og behandling af sådanne skader varetages også af vores specialistuddannede tandlæge.

 
Selve behandlingen

Under en rodbehandling fjernes tandens nerve, rodkanalerne renses og forsegles til slut for at hindre indtrængen af bakterier fra mundhulen. Rodbehandlinger udføres typisk over 1-3 behandlingsseancer, foruden opfølgende kontroller – oftest under anvendelse af lokalbedøvelse. Mellem besøgene vil tanden være lukket med en midlertidig fyldning. Det er helt afgørende for rodbehandlingens prognose, at der ikke trænger bakterier ind i rodkanalerne. Tandlægen monterer derfor en beskyttelsesdug på tanden under behandlingen for at hindre dette. I de fleste tilfælde afsluttes rodbehandlingen med en permanent plastfyldning.

 
Efter behandling

Der kan forekomme ømhed og lette smerter i dagene umiddelbart efter en rodbehandling. Almindelige smertestillende tabletter er i langt de fleste tilfælde tilstrækkeligt. I sjældne tilfælde (under 5%) opstår en akutreaktion fra immunforsvaret, der kan medføre behov for behandling med antibiotika. 

Kopi af alt journalmateriale tilsendes egen tandlæge efter afsluttet behandling og vi indkalder rutinemæssigt til en kontrolundersøgelse efter et år. Vi opfordrer desuden til at den rodbehandlede tand indgår i de normale kontrolundersøgelser hos egen tandlæge efterfølgende.

 
Vi lytter til dig

Blandt andet på grund af den høje sværhedsgrad oplever mange at være nervøse inden en rodbehandling. Det er helt naturligt. Vores behandlerteam er meget bevidst om dette og sætter en ære i at gennemføre behandlingerne så empatisk og kompetent som muligt. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

 

Vores faglige overskud skal være din fordel.

 

Vi tilbyder mikroskopunderstøttet rodbehandling fra 1. maj i år via vores specialuddannede endodontist Andreas Riis.